Molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja sajta Putomani.rs. Pristupanjem i korišćenjem ovog sajta slažete se sa uslovima i pravilima opisanim u ovom dokumentu. Zabranjeno je koristiti ovaj sajt i bilo koji njegov deo u nezakonite svrhe.

Sajt zadržava pravo da bez najave promeni pravila i uslove korišćenja.

Politika privatnosti 

Putomani.rs se zalaže za očuvanje vaše privatnosti. Sajt neće distribuirati ni prodavati privatne podatke trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika.

Sajt može, u skladu sa zakonom, prikupljati neke podatke o svojim korisnicima, dobijene tokom korišćenja sajta. Ove podatke sajt može da koristi za poboljšanje i prilagođavanje sajta i njegovog sadržaja.

Prikupljene lične podatke, poput email adrese, imena i prezimena, Putomani.rs neće bez dozvole korisnika prodavati i distribuirati. Sajt zadržava pravo korišćenja ovih podataka u slučaju teškog kršenja pravila sajta i nezakonitog korišćenja od strane korisnika koji su napravili prekršaj, a u cilju zaštite oštećenih korisnika.

Vlasnička i autorska prava 

Svi posetioci imaju pravo da besplatno koriste sadržaje sajta, sve dok ne krše pravila korišćenja.

Sajt se sastoji od: vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja koje su kreirali i poslali posetioci, veza ka spoljašnjim stranicama. Sve sadržaje posetioci koriste na vlastitu odgovornost.

Putomani.rs može koristiti autorske sadržaje koje su poslali korisnici sajta, u okviru samog sajta Putomani.rs, u svoje marketinške aktivnosti, bez saglasnosti autora i bez novčane naknade.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta od strane trećih lica, bez dozvole vlasnika autorskih prava i Putomani.rs smatra se kršenjem autorskih prava. Ukoliko smatrate da su Putomani.rs ili neko od korisnika sajta povredili vaša autorska prava, molimo da nas o tome obavestite, a sporni sadržaj će, nakon provere, biti uklonjen i po potrebi će biti preduzete druge zakonske mere.

Izvori i tačnost podataka

Svi podaci na ovoj web prezentaciji u vreme objavljivanja bili su u skladu sa podacima dobijenim od osnovnih izvora informacija. Zbog vremenskog razmaka između datuma prikupljanja podataka i objavljivanja na ovoj stranici Putomani ne garantuju za tačnost bilo kog podatka niti se može smatrati odgovornim za njihovu aktuelnost, kompletnost ili zakonitost u trenutku korišćenja internet stranice.

Putomani.rs, uređuje opšte podatke o destinacijama, gradovima i hotelima, koji su neobavezujućeg, opšte informativnog karaktera.

Spoljašnje veze 

Sajt sadrži spoljašnje veze (linkove) ka stranicama izvan sajta i ne smatra se odgovornim za sadržaje izvan vlastitog sajta.

Slanje fotografija i tekstova 

Sajt omogućava svojim korisnicima da pošalju svoje fotografije i tekstove. Sajt ima pravo da obriše ili ne objavi poslate fotografije i tekstove, ukoliko smatra da ne zadovoljavaju standarde ili nisu odgovarajućeg kvaliteta, kao i ukoliko svojim sadržajem krše pravila sajta. Sajt prikazuje korisničko ime korisnika koji je poslao fotografije i tekstove, i pretpostavlja da su oni njegovo vlasništvo. U slučaju eventualnog kršenja autorskih prava, svu odgovornost snosi korisnik koji je poslao fotografije i tekstove. Slanjem fotografija i tekstova korisnik daje pravo sajtu Putomani.rs da ih dalje koristi za potrebe sajta.