Šta predstavlja wellness centar?

Wellness (Velnes) predstavlja način života, koji nas dovodi do balansa tela, uma i duha, poštujući sopstvene izbore i mogućnosti koje su nam na raspolaganju.
Značenje reči “wellness”
Pojam je nastao