Naslovna Zanimljivosti Šta je budizam i u šta veruju budisti? Ko je zapravo Buda?

Šta je budizam i u šta veruju budisti? Ko je zapravo Buda?

Budizam je svetska religija koja ima na stotine miliona sledbenika. Ona nam objašnjava način življenja koji nas vodi do istinske sreće. Kojoj god religiji da pripadate, nijedna ne propagira loše stvari, pa ni ova.

Budizam je jedinstven, iako ima mnogo dodirnih tačaka sa hinduizmom jer sadrži karmu (etika uzroka i posledice), maju (svet je samo iluzija) i samsaru (reinkarnaciju). Krajnji životni cilj budizma je postizanje prosvetljenja.

U budizmu nema potrebe za spasiteljem. Za hrišćane je Isus Hristos jedini spas od večne propasti. Za budiste postoji samo život po etičkim načelima i meditativna molitva uzvišenim bićima ne bi li se doseglo prosvetljenje i nirvana.

Nirvana se smatra najvišom lestvicom postojanja, stanje čiste svesti koje se postiže na način koji zavisi od pojedinca. Nirvana se opire racionalnom objašnjenju i zato se ne može naučiti, nego samo ostvariti i doživeti.

Budizam je tokom svog širenja po Aziji i u kontaktu sa lokalnim kulturama zadobio različite forme. Ali je zadržavao svoju suštinu i ciljeve ka kojima teži.

Ko je Buda?

Buda je zvanje koje dobija osoba koja je postigla potpunu budnost. Buda može da postane bilo ko, ko se potpuno oslobodi od svih grehova, ko spozna pravu prirodu sveta, sebe i sviih živih bića oko sebe.

Osnivač budizma je mudrac Sidartu Gautama. Živeo je oko 500 godine p.n.e. On je doživeo prosvetljenje i podučavao ljude kako da postignu isto.

Kao dečak je rastao u bogatstvu i luksuzu, ali je na kraju shvatio da materijalno bogatstvo i imovina ne garantuju sreću. On je otkrio da je prosvjetljenje bilo u „srednjem putu“, odnosno život između obilja i asketizma (stanje bestrašća). To otkriće je postalo poznato kao „Četiri plemenite istine“:

1. Živeti znači patiti (duka)
2. Patnju izaziva žudnja (tanha ili vezanost)
3. Čovek može da izbegne patnju ako se oslobodi svake vezanosti
4. Takvo stanje se postiže sleđenjem plemenitog osmostrukog puta.

Osmostruki put“ se sastoji od  ispravnog razumevanja, ispravne namere, govora, delovanja, življenja, nastojanja (ispravno usmeravanje energije, svesnosti (meditacija) i koncentracije (fokusa).

Buda se nikad nije smatrao bogom niti bilo kakvim božanskim bićem. Umesto toga, predstavljao se „putokazom“ za druge.

Postoji mnogo Budinih izreka koje su ostale zabeležene za buduća pokolenja. Jedna od tih izreka kaže: „Ne živite u prošlosti, ne maštajte o budućnosti, koncentrišite svoj um samo na sadašnji trenutak.“